เว็บสล็อตออนไลน์การทำฟาร์มดิจิทัลพร้อมปฏิวัติการเกษตร

เว็บสล็อตออนไลน์การทำฟาร์มดิจิทัลพร้อมปฏิวัติการเกษตร

แมลงเว็บสล็อตออนไลน์ โรคภัยไข้เจ็บ และวัชพืชเป็นฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดของชาวนา เพราะศัตรูพืชทำให้พืชผลเสียหายอย่างรุนแรงและเป็นอันตรายต่อการเก็บเกี่ยว การป้องกันพืชผลสมัยใหม่สามารถช่วยให้เกษตรกรเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และผลิตพืชผลที่ปลอดภัยและราคาไม่แพงอย่างเพียงพอ ในกรณีส่วนใหญ่ ปัจจัยความเครียดที่ส่งผลต่อพืชจะตรวจพบได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเสียหายมากแล้วเท่านั้น ณ จุดนี้ มักมีทางเลือกเพียงเล็กน้อยแต่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชเพื่อรักษาสิ่งเล็กน้อยที่ยังสามารถบันทึกได้

เทคโนโลยีการทำฟาร์มดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรม

สามารถช่วยจัดการกับความท้าทายนี้ได้ ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายดาวเทียมและโดรนสามารถให้การสังเกตการณ์ภาคสนามโดยละเอียด และเซ็นเซอร์ระยะไกลสามารถถ่ายภาพปกติและวัดการแผ่รังสีที่ปล่อยออกมาในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ แถบที่มองไม่เห็นเหล่านี้เผยให้เห็นข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสภาพของพืชผลเช่นความมีชีวิตชีวาโดยรวม ด้วยวิธีนี้ ปัจจัยความเครียดที่เป็นอันตรายต่อพืชสามารถตรวจพบได้นานก่อนที่จะมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์

การรวมข้อมูลในอดีตทำให้เกษตรกรสามารถคาดการณ์การแพร่กระจายของศัตรูพืชและโรคหรือระบุได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ข้อมูลนี้ใช้เพื่อสร้างแผนที่ภาคสนามแบบเรียลไทม์โดยละเอียด ซึ่งช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบป้องกันพืชผลและอินพุตที่มีค่าอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น “Field Manager” ของไบเออร์ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงกลยุทธ์ที่ดำเนินการได้เฉพาะภาคสนามในทันที เพื่อการประยุกต์ใช้การปกป้องพืชผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลที่ตามมาก็คือ การเก็บเกี่ยวจะสูญเสียไปกับโรคภัยน้อยลง และการประยุกต์ใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรสามารถปรับให้เหมาะสมได้ เพื่อให้ใช้ปริมาณที่สมบูรณ์แบบในเวลาและสถานที่ที่จำเป็น

ปัจจัยความเครียดที่เป็นอันตรายต่อพืชสามารถตรวจพบได้นานก่อนที่จะมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์

ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

การทำฟาร์มดิจิทัลปูทางไปสู่การปฏิวัติทางการเกษตรครั้งใหม่ที่ทำให้การทำฟาร์มฉลาดขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยั่งยืน เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่มากขึ้นถูกรวมเข้ากับประสบการณ์ของเกษตรกร ตัวเลือกสำหรับการดำเนินการจึงดีขึ้น การปรับกระบวนการตัดสินใจในภาคเกษตรให้เหมาะสมจะไม่เพียงรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ยังกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคส่วนผ่านการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

ศักยภาพมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรรายย่อย

การทำฟาร์มดิจิทัลเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรทุกคนและจะช่วยขับเคลื่อนผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลมาก และแม้แต่เกษตรกรรายย่อยในประเทศกำลังพัฒนา เป็นกลุ่มที่สามารถทำกำไรได้มากที่สุด: ในหลายกรณี พวกเขาเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การเงินและสินเชื่อ การจัดเก็บ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญน้อยกว่าในอุดมคติ จากการจัดการเกษตรที่เหมาะสม การเข้าถึงคำแนะนำอย่างมืออาชีพที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่สามารถมีผลกระทบอย่างมากและสามารถปรับขนาดได้ผ่านระบบดิจิทัล ตัวอย่างเช่น ที่ไบเออร์ เราได้พัฒนา “แอป WEEDSCOUT” ซึ่งจดจำวัชพืชโดยอัตโนมัติตามภาพถ่าย ขั้นตอนแรกในการกำจัดวัชพืชคือการรู้ว่าคุณกำลังจัดการกับวัชพืชชนิดใด ผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ

โอกาสที่ดีในระดับยุโรป

ด้วยโอกาสอันมหาศาล การทำฟาร์มดิจิทัลจึงควรอยู่เหนือวาระเชิงกลยุทธ์ของสหภาพยุโรป การกำหนดหลักสูตรในสาขานี้ในขณะนี้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับเกษตรกรในยุโรปและอุตสาหกรรมการเกษตร ยุโรปควรคว้าโอกาสและเป็นผู้นำในการสร้างเกษตรกรรมรุ่นต่อไป

การทำฟาร์มดิจิทัลกำลังจะปฏิวัติการเกษตร ไม่ใช่แค่ในยุโรป แต่ทั่วโลกด้วย

เพื่อปลดล็อกศักยภาพเต็มที่ของการทำฟาร์มดิจิทัล สหภาพยุโรปจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เหมาะสมและกำหนดนโยบายจูงใจที่เหมาะสม ชุดมาตรการต่อไปนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุดนี้:

การส่งเสริมการทำฟาร์มดิจิทัลผ่านนโยบายเกษตรร่วม (CAP):ต่อยอดจากการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการออกแบบ CAP ในอนาคต ขั้นตอนที่ดีคือการสร้างกรณีสำหรับบทบาทที่โดดเด่นของการทำฟาร์มดิจิทัลในกระบวนการปฏิรูปที่กำลังดำเนินอยู่ และใช้เงินทุนของสหภาพยุโรป เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่ก้าวไปสู่ดิจิทัลแล้ว และสนับสนุนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ดำเนินการ การจัดหาการสนับสนุนทางการเงินตามเป้าหมายจะเพิ่มโอกาสอย่างมากที่เกษตรกรจะเปลี่ยนไปใช้เทคนิคการทำฟาร์มโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก นอกจากนี้ การปฏิรูป CAP ยังอาจรวมถึงการสนับสนุนที่มากขึ้นสำหรับมาตรการด้านการศึกษา เช่น การฝึกอบรมทักษะดิจิทัล

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการทำฟาร์มดิจิทัล

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล: โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการทำฟาร์มดิจิทัล การทำให้แน่ใจว่าข้อมูลสามารถถ่ายโอนได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ สหภาพยุโรปสามารถมีส่วนร่วมอย่างมากในการบรรลุศักยภาพของการทำฟาร์มดิจิทัลอย่างเต็มที่ รัฐบาลแห่งชาติและสถาบันในสหภาพยุโรปต้องทำงานร่วมกัน: ในระดับชาติ การลงทุนที่เพียงพอในโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์เป็นสิ่งสำคัญ แต่จำเป็นต้องได้รับการประสานงานที่ดีขึ้นและควรให้ความสำคัญกับชุมชนในชนบทมากขึ้น

การเปิดใช้งานการใช้ข้อมูลที่เป็นเป้าหมาย:การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเกษตรกรและผู้ให้บริการเทคโนโลยีเช่นไบเออร์มีความสำคัญอย่างยิ่ง นี่ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลจะไหลโดยไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ เราเชื่อว่าแนวทางที่ดีที่สุดคือแนวทางที่พันธมิตรตกลงร่วมกันในกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ผ่านข้อตกลงการบริการที่กำหนดไว้อย่างดีหรือหลักจรรยาบรรณทั่วไป เราคิดว่าการรวบรวม การใช้ และการจัดเก็บข้อมูลจะต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส และรูปแบบธุรกิจที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั้นมีความสำคัญ

ให้ชัดเจน: การทำฟาร์มดิจิทัลกำลังจะปฏิวัติการเกษตร ไม่เพียงแต่ในยุโรป แต่ทั่วโลกด้วย การกำหนดแนวทางที่ถูกต้องในขณะนี้ทำให้สหภาพยุโรปมีโอกาสที่จะกำหนดรูปแบบกระบวนการนี้เพื่อประโยชน์ของการเติบโต ภาคเกษตรที่มีการแข่งขันสูง และวิถีการทำฟาร์มที่ยั่งยืนมากขึ้นในยุโรปเว็บสล็อต